Kameraövervakning Göteborg – ökad trygghet för de anställda

Fler och fler intresserar sig för kameraövervakning i Göteborg. Det finns en större otrygghet hos gemene man – och det finns dessutom fog för denna oro sett till att många brott har ökat under senare år.

Genom att använda sig av kameraövervakning kan man som företagare dels förhindra brott från att ske – och dels också i efterhand lämna över bevismaterial som ger polisen möjlighet att i efterhand gripa en gärningsman. Utöver detta så kan man också använda kameraövervakning i Göteborg för att bidra till en trygg och säker arbetsmiljö för sina anställda.

Trygg och säker arbetsmiljö

Många arbeten kan innebära att man arbetar ensam under exempelvis natten. Genom kameror och genom smarta passersystem kan man skapa en tryggare miljö. Kameraövervakning för restaurang i Göteborg – eller för exempelvis butik – kan skapa en tryggare arbetsmiljö, utan tvekan.

Men det handlar också om att man har ganska tydliga regler att förhålla sig till inom detta. Att filma exempelvis middagsgäster vid deras bord, att ha en kamera placerad vid bardisken, att sätta kameror vid toaletter är exempelvis något som strider mot de regler som finns inom GDPR.

Tänk på detta innan du väljer kameraövervakning

Man måste fortfarande värna om den personliga integriteten. Detta kan också innebära att man exempelvis inte får rikta kameror utanför en restaurang och filma på gatan. Där kan emellertid vissa undantag göras under sena nätter och vid köer – detta då bråk och stök kan förekomma, och där en kamera kan skapa trygghet för exempelvis vakterna som arbetar.

Gällande arbete och kameror så finns även andra saker att tänka på. Väljer du att använda tjänsten Kameraövervakning för restaurang i Göteborg och anlitar ett företag som hjälper dig med detta så är det viktigt att vara medveten om att de kameror som sätts upp inte är till för kontroller.

Du ska inte använda kamerorna för övervakning av din personal och för att se hur de sköter arbetet. Syftet måste finnas och en balans måste alltid hittas. Rådet är att välja en kunnig partner för rätt vägledning i denna komplexa fråga.