Kameraövervakning skapar trygghet

Då det handlar om brottslighet så ligger det yttersta ansvaret på polisens bord. Det är upp till polisen att lösa brott och även att, i den mån det är möjligt, förhindra att sådana sker. Polisen är emellertid en myndighet där resurserna inte riktigt ligger i linje med den eskalerande brottsligheten som syns i våra större städer. Att Stockholm har problem med exempelvis gängskjutningar och mer eller mindre öppen narkotikahandel kan inte undgått någon.

Hur göra? Att fler och fler förespråkar kameraövervakning är intressant då det handlar om en metod som skapar mer trygghet. Åtminstone vad gäller viss typ av brottslighet och där vissa stökiga, farliga platser kan bli rum där alla vågar vistas. CCTV i Stockholm på vissa områden har visat sig vara ytterst effektivt.

CCTV står för Closed Circuit Television och kan användas i exempelvis parker, på torg eller i parkeringshus där man vet att exempelvis narkotika säljs. Kameror fungerar avskräckande och kameraövervakning blir ett sätt att ge tillbaka områden till vanliga medborgare. Brottsligheten försvinner inte – den byter ofta plats – men det handlar om att den kraftigt kan dämpas och att den definitivt inte sker så öppet som den, i många fall, gör idag.

Kameraövervakning – tänk på att följa lagen

Det handlar om ett effektivt vapen att använda sig av då polisens resurser inte riktigt räcker till. Kameraövervakning är inget substitut eller en ersättare till det polisiära arbetet: det handlar om ett komplement och om någonting som definitivt kommer att användas i en större omfattning i framtiden.

Detta är emellertid inte helt riskfritt. Man måste vara medveten om att kameraövervakning kan inkräkta på vår egen suveränitet och kränka den personliga integritet vi alla har rätt till. Detta innebär att man också har tydliga regler att rätta sig efter om man vill installera CCTV och använda sig av kameraövervakning som exempelvis butiksinnehavare.

Rådet är att du alltid kontaktar en seriös och kunnig partner inom kameraövervakning och att denne hjälper dig med både installation och implementering av systemet. Du vill förhindra att brott sker, men utan att själv bryta mot lagen.