Vad gör en värmeväxlare egentligen?

Då man talar om värmeväxlare så menar man en apparat som återvinner energi från luft eller vatten och ser till att den renas och går att ”använda” igen. Man vill ju inte släppa den luft man har inomhus rakt ut och vice versa utan man vill liksom ta tillvara på den energi som finns tillgänglig och detta är alltså en värmeväxlares primära uppgift. Genom att ha en värmeväxlare så får man grönare energi och detta är något som allt fler börjar snegla mot då jordens resurser och klimathotet ständigt seglar upp som stora hot mot oss i framtiden – med all rätt också och detta har man alltså insett då det handlar om hur man ger energi till sina hus.

En grönare energi är en absolut förutsättning och här har alltså en värmeväxlare seglat upp som ett bra alternativ. Utöver denna viktiga fråga så kan man även peka ut en annan fördel med att använda sig av en värmeväxlare och denna är rent ekonomisk. Genom att använda en värmeväxlare till sitt hus så sparar man nämligen väldigt mycket pengar i rena energikostnader och detta är ju naturligtvis av intresse för alla hus- och villaägare runt om i landet. Det enda man egentligen betalar är en initial kostnad för dels värmeväxlaren i sig och dels även för installationsarbetet. Vad det beloppet sedan landar på varierar väldigt mycket och beror helt på vilken sorts värmeväxlare du vill ha samt hur stort hus du har.

Installation av värmeväxlare

Själva arbetet med installationen av en värmeväxlare väljer många att genomföra själv men bäst är ändå att kontakta en firma som sköter detta åt en – detta för att få ut bästa resultatet av sin värmeväxlare och ge den förutsättningar att på bästa sätt ge huset energiförsörjning. En felkopplad värmeväxlare fungerar inte lika bra och då hamnar man ju på ruta ett igen då man tänker rent ekonomiskt på det man från början ville spara genom sin installation. Att anlita en firma är alltså att föredra och är heller inte så dyrt som man kanske kan tro. Numera får man ju nämligen använda sig av rot-avdraget vid installation av en värmeväxlare och detta innebär ju att du får tillbaka på skatten då du deklarerar – detta medför att kostnaden i sig för en installation av en värmeväxlare alltså inte alls blir speciellt dyr. Dessutom ska man ju snarare se denna initiala kostnad som lite av en investering då den ju kommer att dels förse huset med en grönare energi och samtidigt – vid rätt installation – även kommer att märkas ganska rejält då man i slutet av året synar sin energiräkning.

Finns det då några nackdelar med en värmeväxlare? Jo, man ska veta att de fungerar som allra bäst då det inte är för kallt och ger alltså inte samma effekt vid exempelvis -15 grader som under sommaren. Detta är dock något som man arbetar hårt med att korrigera och man gör redan stora framsteg så inom en inte alltför lång framtid kommer värmeväxlare att kunna återvinna luft oavsett temperatur och kan därmed användas vart i världen man nu än bor.

Fler övervakningskameror ger större trygghet

Det vi tänkte göra här är att föra fram två sidor av myntet och detta gällande övervakning i samhället och förklara komplexiteten i detta. Vi börjar med den positiva delen och vi gör detta genom att använda oss av Stockholm och övervakningskameror som exempel på detta. Stockholm har på några utvalda platser – stökiga sådana; exempelvis Medborgarplatsen – satt upp övervakningskameror som ett experiment för att förhindra brott och för att kunna lösa sådana på ett lättare sätt. Vidare så finns även en utökad övervakning i tunnelbanan – även den genom fler övervakningskameror och av samma anledningen.

Det som man de facto kunnat se är att dessa övervakningskameror dels har gjort att dessa ”heta platser” kylts ner rejält tack vare övervakningskameror. Medborgarplatsen – tidigare känt för mycket bråk, misshandlar och för narkotikabrott – har blivit en tryggare plats och detsamma gäller tunnelbanan där många privatpersoner känner sig mindre hotade, tryggare och säkrare tack vare dessa övervakningskameror; särskilt här nattetid och under helgerna. Häri ligger det således en klar fördel sett till experimentet med fler övervakningskameror: man har fått ner brottsligheten och man har skapat en större trygghet för invånarna i Stockholm. Bra så?

Inte direkt för om man ser till baksidan av myntet så måste man även ställa sig frågan: Till vilket pris har dessa övervakningskameror skapat trygghet i Stockholm. Vi förklarar nedan.

Övervakningskameror är dyra och kränkande

Det som många pekar på gällande detta är att den utökade satsningen på övervakningskameror i Stockholm kostar väldigt mycket pengar sett till vad de åstadkommer. Det vill säga, man anser att dessa inte löst några brott i sig utan att de bara flyttat brottsligheten till områden som saknar övervakningskameror och att man istället borde lag pengarna på mer fysisk närvaro. Detta i form av fler poliser, fler väktare och en större patrulleringen kring dessa platser och områden.

Där har vi således det första argumentet till varför det råder en viss skepsis kring övervakningskameror – de löser möjligen brott, men sett till priset så är dessa – helt enkelt – för dyra och smakar mer än vad de kostar. Vidare så har man även ett argument som pekar på ett annat pris och värde – nämligen sitt personliga värde och sin egen integritet.

Det vill säga; man tycker att de finns en personlig kränkning i att dessa övervakningskameror finns och detta även om man är oskyldig till någon brott. Kränkningen ligger i att någon annan människa i egenskap av myndighet kan samla information och därefter ha potential att använda sig av denna när som helst. Det man kan säga gällande detta är att det finns visst fog för denna oro och att det inte bara handlar om någon slags paranoia och misstänksamhet.

I en fråga om övervakning så kommer nämligen alltid den gamla frågan om vem som övervakar vem in i bilden. Förkortat; vem ser till att informationen som samlas inte används på ett felaktigt sätt? Två sidor av samma mynt och klart står att övervakningskameror och utökad övervakning verkligen inte är en enkel fråga där det endast finns ett svar.